KATEGORIER
Kampanjer

FILTER

FILTER

Använda filter utgör miljöfarligt avfall enligt Miljöbalken
och skall därför lämnas in till en miljöstation som hanterar farligt avfall.